Телефон: +359 888 879 190
 
Борба с мишки

Борба с мишки.
Особености на мишките,
затрудняващи справянето с тях.

Борбата с мишки е сериозно предизвикателство. Мишката е канализационен, паразитен гризач, нанасящ сериозни стопански вреди, причиняващ щети и пренасящ опасни заболявания. При нападение от мишки, добре е борбата против тях да стартира мигновено.

Една от причините борбата с мишки да е толкова трудна, е тяхната биология. Мишките се размножават много бързо, давайки до десетина поколения годишно. Всяко поколение бързо влиза в полова зрялост, репродуктивният цикъл се затваря и ескалира.

Борба с мишки, съвети

Друга особеност на мишките, влияеща в борбата против тях, е любознателността и паметливостта на гризача. Мишките са умни, изследват и запомнят бързо капани, препятствия и особености на територията, предавайки получената информация помежду си.

Затрудняващ борбата с мишки фактор, е тяхната издържливост на глад и липсата на потребност от воден източник за оцеляване. Макар и придирчиви към храната, при нужда мишките консумират изпражненията си. Те им осигуряват хранителни вещества, а течности си набавят чрез храната.

Малкият размер на мишките помага на проникването и е допълнителна спънка в справянето с тях. Добре да се предвидят техните подвижност, катерачески умения, ловкост и скокливост. Мишките са пъргави, умни гризачи и подценяването им не е от полза.

С какво да започна борбата срещу мишки?

Не стойте, без да правите нищо. Предприемете действие на момента. Веднъж започнал, проблемът няма сам да си отиде. За успешна борба с мишки, се изискват постоянство, редовно проследяване, системни превантивни и ограничаващи популацията действия.Не чакайте,а потърсете професионална помощ.

Несъмнено, първата крачка в борба с мишки, е точна идентификация на вредителя. Разглеждат се признаците, отличаващи нападения от мишки. Трябва да сме убедени, че не ви гостуват съсели, плъхове,прилепи или други гризачи. Ако в дома ви има плъхове, мишки нямате. Мишките се страхуват от плъхове и не навлизат в територията им. Плъховете убиват и изяждат мишките. Те са по-едри от тях, а дори сходни, белезите за атака от плъхове са различни.

Обменя се информация със съседи. Вероятно е, те да не знаят, че терена е нападнат от мишки. Успешната борба с мишки се води най-ефикасно, чрез съвместните усилия на всички.

Борбата с мишките се води на няколко нива. Основни мерки са саниране и намаляване на популацията. Най-дългосрочен и ефективен метод, е трайното ограничаване на подслон и източниците за прехрана на мишките. При възникнала вече популация, превенцията се съчетава с методи за унищожаване, чрез капани и препарати за борба против мишки.

Кои механични действия ще помогнат в превенцията срещу мишки?

mishki 1Независимо дали вече сте нападнати от мишки или искате да се предпазите от тях, най-силни методи в борба с мишки, са превантивните.

 • Премахват се удобни за подслон на мишки места, като високи треви, отломки, кутии и др. Проверяват се внимателно килерите и всички обемни затворени уреди.
 • Почистват се зърна, продукти, животински и човешки храни. Храната се съхранява в метални или стъклени кутии, с плътно затворени капаци. Окосяват се плевелите, тревите наоколо и сеограничава достъпа до вода.
 • Не хранете мишките. Затворете с плътен тежък капак всички места за отпадъци. Не оставяйте огризки и продукти в отворено или неуплътнено пространство, удобно за достъп на мишки.
 • Прави се внимателна, систематична инспекция на постройките, от мазето до тавана, покрива и основите, вътре и вън. Правилото е, че вкарате ли молив във фугата, през нея ще мине и мишка. Запушват се всички дупки, с размер от 0.6 см. нагоре.
 • Малките пукнатини, цепнатини и дупки могат да бъдат запушени с високо качествен силикон, който не се влияе от слънце и влага, с подложка.
 • Затапват се големите дупки с гъста медна, телена мрежа, меден лист, алуминиева или поцинкована ламарина. Могат да се ползват също бетон или дебели тухли.
 • Покриват се вентилационните шахти, отвори и прозорците със здрава телена мрежа.
 • Дупките, по-големи от 2.5 см., трябва да бъдат първо запълнени с пяна или силикон, след което да се затворят с половин милиметрова ламарина от алуминии, масивно дърво или здрава телена мрежа.

Кои са специалните зони от сградата, наречени миши магистрали?

mishki 2Специално внимание трябва да се обърне на областите на влизане и излизане на мишката, особено около тръби. Особенно в следните зони:

 • Местата, където стените се срещат с основата, пукнатини, включително в стените и основата на сградата. Запълнете ги с бетон или варов разтвор.
 • Тръби. Около тръбите, влизащи в стените и сградата, често има празнини. Тези места са основни миши магистрали. Запушете всички пролуки между тръби и структура.
 • Никога не работете около електрически проводници, защото може да са с изядена изолация. Потърсете за тези места съдействието на квалифициран електротехник.
 • Често пукнатините в покривите и тавана се пропускат. Помнете, че всички мишки могат да се катерят, а скачат на височина до 45 см.
 • Оглеждат се всички врати. Бъдете сигурни, че празнините между пода и вратата са покрити с твърдо препятствие и не оставят луфт, по-широк от 0.6 см.

Как да се борим с вече налична популация от мишки?

При налична популация, борбата с мишки трябва да съчетава както с превантивни мерки, така с намаляване живия брой на мишките. Мишките не се влияят ефикасно от репеленти, както от звукови устройства за отпъждане. Подобни средства са загуба на време.

 • Една от най-успешните техники, с домашни средства, е залагане на механични капани. Поставяйте капаните по двойки, разделени на поне 10 см един от друг. Двойките капани трябва да са с гръб един към друг. Ако поставяте капани в редица, заложете ги с гръб към стената, непосредствено до нея, по магистралата на мишките.
 • Ефективността от капаните се постига най-добре, когато те са в достатъчно количество, спрямо популацията, за да се окаже оптимален контрол. Малкият или прекомерно голям брой капани, в борба с мишки, често влияят зле на резултата.
 • Обичайно подслонът на мишките е около храната, до 50 метра от нея. Поставете капаните зад предмети, в тъмни ъгли и на места, където сте намерили миши фекалии. Проверявайте ги за улов сутрин и вечер.

Капани за борба с мишки

mishki 3

 • Може да се използват капани с ароматизирано лепило за мишки, особено пред входовете на дупките им. Помнете, че тези капани залавят мишките, без да ги убият. Задачата за доубиване ще легне върху вас.
 • Поставят се изкусителни и пресни примамки.
 • Ефективен резултат в борба срещу мишки постигат и електрически капани, унищожаващи ги с токов удар, но те са доста по-скъпи от обикновените, механични капани за мишки.

Други средства за борба с мишки. За какво трябва да внимавате.

Отрови за мишки (родентоциди). Бъдете особено предпазливи. Ако ги заложите, без да са обезопасени в специални кутии, до тях могат да получат достъп деца и домашни любимци. Преценете особено внимателно риска и последиците. Препоръчително е, при ползване на отрови за мишки, да потърсите специалист за съвет.

Внимание! Никога не докосвайте тялото на жива или мъртва мишка, без сигурни каучукови ръкавици. Всички природни мишки са потенциални преносители на ред опасни болести.
Напръскайте трупа на мишката с фенолов препарат (може и с р-р 3 с.л. белина, в 4 л вода). Запечатайте тялото в добре затворена торба, повторете с друг плик и поставете мишките в контейнер с плътен, тежък капак.

Изхвърлете ръкавиците и се дезинфекцирайте грижливо.

Накрая, знайте, че борба против мишки с домашни методи, е най-ефикасна, провеждана превантивно; максимум в началото на появата им. Ако популацията мишки се разраства сериозно и излиза извън контрол, а средствата за борба с мишки вече не помагат, потърсете сертифициран специалист по дератизация, за професионално унищожаване на мишки.