Телефон: +359 888 879 190
 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

ДДД фирма ВЕСТА 73 ЕООД е фирма, с лиценз от РИОКОЗ (ХЕИ) за професионална ДЕЗИНФЕКЦИЯ в болници, частни домове, обществени обекти, магазини, заведения, офиси, заводи и фирми. Предлаганите ДЕЗИНФЕКЦИОННИ услуги са единични или с абонаментен договор. Извършваме дезинфикция с най-съвременни безопасни за човека и околната среда препарати сертифицирани за борба с COVID-19.

 

ДДД услуги в частни обекти

При сключване на договор с абонамент, ДДД фирмата ни поема отговорността за свеждане популацията вредители, насекоми и гризачи, в договорената площ до санитарния минимум. Третираме за обичайни сезонни вредители, както и новопоявили се паразити.

Дезинсекцията включва услуги по обработки срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и други инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на гризачи: мишки, плъхове и др. Дезакаризация е обработване на открити терени и площи против кърлежи и акари.

ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни за хора и животни препарати за пест-констрол,  с максимален и дълготраен резултат.

ДДД фирма ВЕСТА 73 ЕООД разполага с опитни специалисти, със сертификати за пест контрол и дълъг опит в  унищожаването на вредители. Поддържаме качество за всички ДДД услуги и се стремим да предложим отлични цени за третиране, с изгодни отстъпки.

 

Фактори, определящи цените и отстъпките в ДДД услугите.

Първите фактори, оказващи влияние за цените на ДДД услугите, обикновено са вида паразит, площта, броя на обработваните обекти и местонахождение на терена. Обичайно първо ще ви попитаме за квадратурата, къде се намира мястото и типа желана обработка, според вредителите, след което ще ви дадем ориентировъчни цени за услугата.

Значение върху цената има и типа желана обработка. При еднократно третиране, ние ще ви предложим много изгодни цени. При сключване на абонамент с годишна честота на обработки за профилактика, цените са с още по-големи отстъпки. В тях влиза заложена честота на третиране за годината за всички вредители по договор.

Стандартно, след уточняване на квадратура, място на обекта, площ и вид желани обработки, ние ще ви посетим безплатно. На място ще извършим мониторинг за факторите, влияещи върху цените на желаните услуги и ще предложим подходящ за вас вариант на третиране.

Преди специфични ДДД услуги, като пръскане на терени срещу кърлежи или бълхи, едно предварително окосяване на тревните площи ще изисква по-малко препарат, а ще бъде и по-ефективно като резултат. Разходването на по-малко количество препарат ще намали цената на третирането. Това ще бъде уточнено предварително за да имате време за реакция.

 

Документи, които ще получите след извършените ДДД услуги.

При хранителни обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва ДДД договор. След третиране се оформя протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12). В протокола са описани извършените ДДД услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

При абонамент, нашата ДДД фирма отговаря за всички вредители. Ние третираме ежемесечно, според паразитите в сезона. Появят ли се в обекта други вредители, третираме заведението без допълнително заплащане.

 

Лиценз  на фирма ВЕСТА 73 ЕООД.

ДДД фирма ВЕСТА 73 ЕООД, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-32/27.03.2009 год., с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Лизензът засяга ДДД услуги с издаване на протокол, по изискванията от РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, Наредба №3/МЗ.

Лицензът третира и препаратите, употребявани от фирмата. Те са професионални препарати за пест контрол, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

 

ДДД услуги и обработки.

В частни обекти, фирми, офиси, заведения за храни и предприятия, услугите са според работното време на обекта. Необходимо е да се спази карантина за затваряне и проветряване, според ползвания препарат. Типичното третиране е в неработни часове, събота и неделя.

При постоянно работно време на обекта или желание от страна на клиента, обработките за вредители се извършват в работно време. В тези случаи методът на третиране не е пръскане, а точкуване с гел. Гел препаратите за пест контрол против инсекти са високо качествени, ефикасни и не изискват карантинен срок, затваряне или освобождаване на помещенията.

При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.

Удобство

Oглед и консултация от
специалист в удобно за
Вас време.

Екология

Използваме безопасни
препарати за околната
среда и здравето Ви.

Oпит

Екип от висококвалифицирани
специалисти изготвя индивидуална
програма за всеки обект.